Понеделник, 03 Юли 2017 08:18
Оценете
(0 гласа)

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

 

 

П О К А Н А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

 

ДВУДНЕВНО ДОПЪЛВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

 

 

4-5.07.2017 г. ЮЛИ  2017 Г., 10:00 ЧАСА

 

ГР. СИМИТЛИ

 

 

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

 

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

           На 4-5.07.2017г. юли  2017 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на община Симитли, намираща се на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27, ще се проведе допълнителното обучение на екипа на МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”, при следния дневен ред.

 

04.07.2017 г.

10:00 часа

Регистрация на участниците

 

 

10:30 -10:35 часа

Откриване на обучението

 

 

10:35 - 11:35 часа

Нови моменти при разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

 

 

11:35 -12:30 часа

Промени в нормативната база и указанията за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

 

 

12:30 – 13:30 часа

Почивка

 

 

13:30 – 14:30 часа

Стратегия за ВОМР на МИГ „Струма“ – същност; съдържание на стратегията за ВОМР; специфични моменти в процес на изготвяне и одобрение на стратегия за ВОМР

 

 

14:30 часа

Обобщение и приключване на първи ден на обучението

 

 

 

05.07.2017 г.

10:30 -11:35 часа

Практическа задача: Формулиране на цели на СВОМР

 

 

11:35 -12:30 часа

Практическа задача: Формулиране на мерки по СВОМР

 

 

12:30 – 13:30 часа

Почивка

 

 

13:30 – 14:30 часа

Практическа задача: Разпределение на бюджет по СВОМР

 

 

14:30 часа

Обобщение и приключване на първи ден на обучението

 

 

 

 

            Очакваме Вашето присъствие и активно участие в дискусията!

            За допълнителна информация може да се обръщате към координатора на проекта – Александър Цветков на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и тел. 0882 444 844

 

 

С уважение,

 

                        АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

 

                          Кмет на община Симитли

"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "