ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Сряда, 27 Ноември 2019 11:59
Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

 

МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни” организира двудневно обучение на местни лидери  по мерки от ОПРЧР на СВОМР на 2 и 3 декември 2019 г. от 11:00 час, на тема: Подготовка на бизнес планове и проекти по подмерки 4.1, 4.2, 6.4.1, 7.6 и 8.6 на СВОМР.

Целта на обучението е придобиване на знания относно подготовката и изпълнението на проекти, финансирани по мерки от ПРСР 2014 -2020 на СВОМР на МИГ „Струма”.

На обучението участниците ще получат подробни насоки и разяснения относно спецификата на всяка една от заложените в Стратегията мерки по ПРСР. Също така ще им бъде разяснено характеристиките и различните модели при кандидатстване към СВОМР.

Тъй като това са мерки от Стратегията към които има значителен интерес, е в полза на качеството на подаваните проектни предложения разясняване на тяхната същност и особености. Участниците ще бъдат запознати с условията за подготовка на проекти – попълване на заявление за подпомагане и бизнес план, обоснованост на разходите, избор на изпълнители, изготвяне на таблица за допустимите инвестиции, попълване на декларации, изисквания към документите за кандидатстване и необходимите придружаващи общи и специфични документи, често допускани грешки и др.

Обучението ще се проведе в салона на НЧ „Св. Климент Охридски 1922”, гр. Симитли, пл.”Септември” от 11:00 часа.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

            За допълнителна информация може да се обръщате към екипът  на МИГ „Струма” на тел. 0882 444 826 и e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

"Интернет страницата е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г.., който се осъществява с финансовата подкрепа на под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. "